WOZ waarde Haarlem

De WOZ waarde Haarlem is in 2020 gemiddeld met 10% gestegen en dat merk je ook aan de WOZ aanslag. Vind jij de WOZ waarde Haarlem van jouw woning te hoog dan kun je hiertegen bezwaar indienen. Dit kun je natuurlijk zelf doen maar je kunt ook, gratis, bezwaar laten indienen door een bezwaarmakers bureau. Vul het formulier op de website van het bezwaarmakers bureau in. Je ontvangt een machtigingsformulier ter ondertekening waarmee je het bureau machtigt om namens jou het bezwaar WOZ aan te mogen tekenen. Dan wordt het pro-formabezwaarschrift ingediend en het taxatierapport van de gemeente opgevraagd. Er wordt bekeken op welke grond het bezwaarschrift WOZ kan worden ingediend. Hierbij moet je denken aan; minder inhoud van de woning, achterstallig onderhoud, asbest, aanwezigheid van storende factoren in de omgeving. Aan de hand van deze gegevens en het taxatierapport van de taxateur van het bezwaarmakers bureau wordt een deskundig bezwaarschrift ingediend.

WOZ waarde Haarlem wordt bepaald door de gemeente Haarlem

Een taxateur van de gemeente Haarlem bepaald de WOZ waarde van elke woning in Haarlem. Het is niet zo dat deze taxateur alle woningen in Haarlem taxeert. Hij kijkt met name naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in jouw straat of buurt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Waarderingsinstructie die is vastgesteld door de Waarderingskamer (toezichtorgaan op de uitvoering door de gemeente van de Wet WOZ). De waarde vaststelling van woningen gebeurt ook aan de hand van objectkenmerken zoals:

  • Soort woning (boven-, beneden-, vrijstaande- rijtjes woning),
  • De buurt waarin de woning is gelegen,
  • Bouwjaar van de woning
  • Inhoud van de woning
  • Extra’s zoals dakkapel, berging, schuur, garage
  • Kadastrale gegevens.

De verkoopgegevens van woningen in de straat of buurt worden door de taxateur van de gemeente ook bekeken op juistheid.

Waarom is de WOZ waarde van je woning belangrijk

De juiste WOZ waarde Haarlem van jouw woning is belangrijk omdat de gemeente en de belastingdienst deze waarde gebruikt voor het innen van (gemeentelijke) belastingen. Denk hierbij aan:

  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Eigenwoningforfait
  • Watersysteemheffing

Vermoed jij dat de WOZ waarde Haarlem van jouw woning in Haarlem te hoog is ingeschat door de gemeente Haarlem? Laat dan bezwaar aantekenen door een bezwaarmakers bureau en voorkom dat je te veel belasting betaalt. Dat bezwaar laten aantekenen tegen een te hoge WOZ waarde moet gebeuren binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking. Wanneer je een bezwaarmakers bureau inschakelt doe dit dan vóór die tijd zodat op tijd aan de gemeente kenbaar gemaakt kan worden dat er bezwaar wordt aangetekend. (pro forma bezwaarschrift). Hiermee wordt formeel uitstel aangevraagd voor de termijn van 6 weken. Je moet intussen wél gewoon je WOZ aanslag betalen!

Laat, gratis, bezwaar maken tegen te hoge WOZ, door WOZ specialisten

Schakel je een bezwaarmakers bureau in dan schakel je daarmee een team in dat gespecialiseerd is in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet WOZ. Met de inschakeling van een bezwaarmakers bureau maak je meer kans op slagen bij het bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ waarde. Het hele team bestaande uit juristen en taxateurs dienen voor jou dan ook een zeer deskundig bezwaarschrift in.

Author: Jasmijn

Share This Post On