Wat houdt dagbesteding voor ouderen in?

Dagbesteding voor ouderen is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers, aangezien deze markt al erg krap is, te onderbouwen door de vele dagbesteding vacatures die online staan. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Thuisbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Of dagbesteding een goede oplossing is, wordt meestal besproken bij een keukentafelgesprek . We kijken dan naar uw situatie, uw behoefte aan ondersteuning en welk resultaat u wilt en kan bereiken. Ook het aantal dagdelen dat u dagbesteding nodig heeft, wordt in het keukentafel gesprek met u besproken. Er wordt tevens bekeken of vervoer naar de dagbestedingslocatie nodig is.

Er zijn drie vormen van professionele dagbesteding:

  1. Belevingsgericht
    Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft en geïsoleerd raakt.
  2. Arbeidsmatig
    Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen. Het is een vorm van werken met professionele begeleiding. De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.
  3. Ontwikkelingsgericht
    Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Klanten leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer. Daarbij leren ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Author: Jasmijn

Share This Post On