Alternatieve methoden voor aardpennen

Aarding is een cruciaal onderdeel van elektrische systemen om veiligheid en efficiëntie te waarborgen. Traditioneel wordt het proces van een aardpen slaan gebruikt om elektrische installaties te aarden, maar er zijn ook alternatieve methoden beschikbaar. In dit blog zullen we enkele van deze alternatieve methoden verkennen en hun voordelen bespreken.

1. Chemische aarding

Een alternatieve methode voor aardpennen is chemische aarding, ook wel bekend als elektrochemische aarding. Deze methode maakt gebruik van elektrochemische aardingsplaten die begraven zijn in de grond en gevuld zijn met een geleidende elektrolytische oplossing. Wanneer elektrische stromen door de platen gaan, reageren ze met de oplossing en zorgen voor aarding.

Voordelen

 • Geschikt voor gebieden met rotsachtige of harde bodems waar het moeilijk is om traditionele aardpennen te slaan.
 • Biedt een constante en lage weerstandsaarding.

2. Horizontale aarding

Horizontale aarding omvat het begraven van geleidende horizontale grondkabels op een bepaalde diepte onder het oppervlak van de grond. Deze kabels fungeren als aardingsmiddelen en bieden een lage weerstandsaarding.

Voordelen

 • Effectief in gebieden waar verticale aardpennen moeilijk te installeren zijn vanwege obstakels zoals ondergrondse leidingen.
 • Kan worden gebruikt in gebieden met een hoge waterstand.

3. Aardingsplaten en -roosters

Aardingsplaten en -roosters zijn geleidende metalen platen die op het aardoppervlak worden geplaatst of begraven. Ze vergroten het contactgebied tussen de geleider en de aarde, waardoor een betere aarding wordt bereikt.

Voordelen

 • Eenvoudig te installeren en vereist minder graafwerkzaamheden dan traditionele aardpennen.
 • Geschikt voor gebieden met beperkte ruimte.

4. Aardingslussen (grounding loops)

Aardingslussen bestaan uit geleidende kabels die in een lusvormige configuratie onder het aardoppervlak worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt in residentiële en commerciële elektrische systemen.

Voordelen

 • Bieden een betrouwbare en lage weerstandsaarding.
 • Zijn gemakkelijk te integreren in bestaande elektrische installaties.

5. Aardingsstaven

Aardingsstaven zijn langere en dikkere staven dan traditionele aardpennen. Ze worden dieper in de grond geplaatst en bieden daardoor een groter contactgebied met de aarde.

Voordelen

 • Geschikt voor gebieden waar de bodemweerstand hoog is.
 • Bieden een verbeterde geleiding naar de aarde.

6. Bliksemgeleiders als aardingsmethode

In sommige toepassingen, zoals bliksembeveiligingssystemen, worden bliksemgeleiders ook gebruikt als aardingsmethode. Deze geleiders leiden blikseminslagen veilig naar de aarde.

Voordelen

 • Effectief bij het beschermen van gebouwen en structuren tegen blikseminslagen.
 • Worden vaak toegepast in hoge gebouwen en antennemasten.

Author: Jasmijn

Share This Post On